top of page

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Informatie:

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Bron: LINK naar AP

Waarschijnlijk heeft u de laatste tijd al regelmatig berichten voorbij zien komen over de privacywetgeving welke vanaf 25 mei 2018 voor de hele EU van toepassing is. De AVG geldt voor iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt, dus ook uw VvE zal aan de gestelde eisen moeten voldoen. 

Zoals de VvE van zijn beheerder mag verwachten, gaat wij al zeer zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en worden deze gegevens uitsluitend gebruikt om het beheer zo goed mogelijk en volgens de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Dat zal niet veranderen.
Echter stelt de wet eisen aan onder andere de manier van registratie, het geven van toestemming en het opstellen van verklaringen voor het verwerken van uw gegevens. 

 

MailChimp (nieuwsbrief):

About MailChimp, the EU/Swiss Privacy Shield, and the GDPR: LINK

Wix.com (website):

Wix.com is 100% committed to data protection. That’s why we welcome the General Data Protection Regulation (also known as the GDPR), which was recently approved and adopted by the European Union (EU): LINK

Algemene informatie:

Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de steeds belangrijkere rol van data in onze samenleving, is de aandacht voor privacywetgeving enorm toegenomen. Veel organisaties worstelen met de vraag of en hoe ze moeten voldoen aan de regels. In de praktijk is het goed om een aantal vuistregels te gebruiken voor de verwerking van persoonsgegevens in je organisatie. Die regels gelden voor het gebruik van persoonsgegevens van zowel je medewerkers als die van je klanten, patiënten en andere relaties. Als je die regels volgt, is een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens in je organisatie, in overeenstemming met de wet, grotendeels gewaarborgd. De zeven vuistregels zijn de volgende:

  1. Gebruik de gegevens alleen op één van de in de wet vermelde gronden.

  2. Gebruik gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze verkregen hebt.

  3. Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder er mag.

  4. Beveilig de gegevens voldoende tegen verlies of onbevoegde toegang en meld eventuele datalekken.

  5. Regel voldoende waarborgen als je persoonsgegevens aan derden verstrekt.

  6. Vertel de betrokkene altijd wat je doet met zijn gegevens.

  7. Verzamel, gebruik en bewaar niet meer gegevens dan je nodig hebt, en alleen als er geen andere manier is die de privacy minder schendt.

Bron: LINK PLP 

bottom of page