top of page

Wielklemmen

 

 

Huishoudelijk reglement artikel 40:

 

  • In de stallinggarage mag alleen gebruik gemaakt worden van de parkeerplaatsen door de eigenaar, door de huurder, of als u toestemming heeft van de eigenaar van de betreffende parkeerplaats. In de stallinggarage geldt een parkeerklemmenbeleid. Indien een voertuig buiten de aangegeven parkeerplaatsen wordt aangetroffen mag iedere eigenaar of huurder van een parkeerplaats de door het bestuur geselecteerde firma, die de wielklemmen plaatst, bellen. Indien een voertuig ongeoorloofd op een aangegeven parkeerplaats wordt aangetroffen, mag alleen de eigenaar of huurder van deze parkeerplaats de firma die de wielklemmen plaatst bellen. Indien een voertuig op of over één van de aangegeven dwarslijnen staat geparkeerd mag alleen de eigenaar van de parkeerplaats die de dwarslijn deelt met de plaats waarop verkeerd geparkeerd is de firma die de wielklemmen plaatst bellen. Bij een melding aan de firma die de wielklemmen plaatst dient u uw naam, adres en een controleerbaar telefoonnummer op te geven, bij gebreke waarvan er aan uw verzoek geen gehoor wordt gegeven. Het verwijderen van de wielklem gebeurt op kosten van de foutparkeerder.

 

U kunt bellen naar G4S: 020-5148839

bottom of page