top of page

Reservefondsen V.v.E.'s Wijnhaeve

 

De Hoge Raad heeft bepaald dat de eigenaar van een appartement de waarde van het aandeel in het vermogen van de VVE moet aangeven in box 3. De Hoge Raad maakt daarbij een vergelijking met de gewone huiseigenaar. Ook die zal geld reserveren voor onderhoud. Dat geld moet hij aangeven in box 3. De Hoge Raad ziet geen reden om voor de appartementseigenaar een uitzondering te maken: het aandeel in het vermogen van de VVE is belast in box 3.

De uitspraak (LJN: BL7268, Hoge Raad , 09/00181) is te vinden op www.rechtspraak.nl.

Wat dat voor uw persoonlijke situatie betekent kunt u terugvinden op https://vbrem.twinq.nl. Na inloggen gaat u naar "Laat menu zien" / "Mijn pagina" / "Mijn aandeel reservefonds".

 


Iedere Vereniging van Eigenaren (VvE) is wettelijk verplicht een reservefonds (onderhoudsfonds) te hebben voor onderhoud aan gemeenschappelijke bouwdelen zoals: het dak, de gevel, de fundering of de gezamenlijke installaties. Servicekosten (bijvoorbeeld verzekeringen en groenonderhoud) vallen buiten het reservefonds.

In het verleden kon de koper van een appartementsrecht nogal eens voor een vervelende verrassing komen te staan. Met de wijziging van de regels met betrekking tot het appartementsrechts per 2005 behoren deze tot het verleden.
Voortaan moet de notaris die de overdracht van het appartementsrecht verzorgt aan het bestuur van de vereniging van eigenaars een opgave vragen. Hierin staat of de vorige eigenaar nog bijdragen schuldig is aan de vereniging, en is de omvang van het reservefonds van de vereniging opgenomen.
De vereniging van eigenaars is voortaan verplicht een reservefonds in stand te houden. Op deze manier bent u ervan verzekerd dat er voldoende geld is gespaard voor (groot) onderhoud van het gebouw.
De opgave van deze bedragen wordt door de notaris aan de akte van levering gehecht.

Als koper bent u samen met de verkoper aansprakelijk voor zijn schulden aan de vereniging van eigenaars. Als koper bent u nu niet verder aansprakelijk dan tot het bedrag dat uit de opgave blijkt.
Uit de opgave blijkt ook wat er met een eventueel tegoed van de verkoper aan de vereniging van eigenaars dient te gebeuren en of dit met bedrag met de koopsom of op andere wijze is verrekend.
Blijft de opgave achterwege, vraag uw notaris dan hiervan melding te maken in de overdrachtsakte. In dat geval bent u niet aansprakelijk voor achterstallige bijdragen van de verkoper aan de vereniging van eigenaars.

bottom of page